پخش دستکش ضد اسیددربازارفروش آن به دلیل کاربردهای فراوانی که داردبسیارزیاداست ومشتریان خاص خودرا دارد، به طورمعمول کارگران برای جلوگیری ازآسیب حین کارازاین دستکش هااستفاده می کنند.دراین مقاله قصد آریم شمارابیشترباویژگی های دستکش ضداسید آشناکنیم.

پخش دستکش ضد اسید در معتبرترین فروشگاه

خصوصیات انواع دستکش ضد اسید

خصوصیات انواع دستکش ضد اسید این دستکش هابرای کاربااسیدساخته شده وکسانی که معمولا شغل آنهابه گونه ای است که بااین موادخطرناک سروکاردارند، ازاین دستکش هابرای جلوگیری ازآسیب رسیدن به خوداستفاده می کنند. این دستکش هاباوجودروکش پی وی سی، مقاومت زیادی دربرابرمواداسیدی وشیمیایی دارندوبرای راحتی آسترداخل آن راازپنبه نرم تولیدمی کنند. علاوه براین آنهامحافظ بسیارخوبی دربرابرحلال ها، چربی وگریس، مشتقات نفتی، آلودگی های بیولوژیک درکارهای مرغداری ودامداری می باشند.

مزایا این دستکش هادارای استانداردهای EN388است که برای مقابله باخطرات فیزیکی ومکانیکی بسیارمناسب است همچنین به علت دوام بالا ونرم ولطیف بودن درتماس باپوست دست بسیارپرکاربرداست انواع دستکش: دستکش هابراساس مواداولیه استفاده شده درآنهاانواعی دارندکه درزیر به برخی ازآنهااشاره می کنیم.

لاتکس: میزان مقاومت این دستکش دربرابرموادشیمیایی بسیارکم است وبرای استفاده ازحلال های آلی به هیچ وجه مناسب نیست. همچنین درموقع کارباموادسخت به سبب سوراخ هایی که درآن ایجادمی شود، غیرقابل تشخیص می باشندوپوست آسیب می بیند. نیتریل: این دستکش یکبارمصرف برای تماس اتفاقی وتصادفی بابعضی ازاسیدها، گریس، روغن وحلال هامی باشد.

پارگی وسوراخ های روی آن به راحتی قابل تشخیص وبرای افرادی که به لاتکس حساسیت دارند، این دستکش مناسب است. لاستیک بوتیل: برای افرادی که به مدت طولانی بااسترهاوکتون ها سروکاردارند بسیارمناسب است ولی دربرابرهیدروکربن های هالوژنه وبنزین مقاومت کمی دارد. نئوپرن: برای کارباالکل، اسید، پراکسیدو سوخت هامناسب می باشد برای استفاده طولانی مدت بابیشترموادشیمیایی بسیارمناسب است. PVAپلی ونیل الکل:برای کسانی که باکلرهاوحلال های آروماتیک فعالیت دارند، بسیارمناسب است.

فروش دستکش ضد اسید با تخفیف بی نظیر

فروش دستکش ضد اسید با تخفیف بی نظیر کارخانه هاو تولیدکنندگان بزرگ دستکش ضداسید باارائه انواع جنس های مختلف دستکش ماننددستکش تمام چرم خریدان زیادی رابه خودجذب کرده اند، آنهابارعایت استانداردهای اروپایی درتولیدآنهاوقراردادن نشان استاندارد برروی دستکش ها، دستکش باکیفیت عالی ودرجه یک واردبازار فروش این محصول می کنند.

بسیاری ازاین تولیدکنندگان باارائه وبسایت های خود درفضای مجازی، امکان خریدراحت وبه صرفه رابرای مشتریان خودفراهم کرده اند دراین وبسایت هاامکان خریدکالاچه به صورت فله ویا جزئی وجوددارد؛ البته نمایندگی های این کارخانه هادرسراسرکشوربرای خریدحضوری وجوددارد، ولی خریداینترنتی بسیارراحت تروبدون محدودیت زمان ومکان است.

تهیه این کالاازآنهایک خریده به صرفه وباقیمت مناسب وبدون دخالت واسطه رابرای مشتریان به دنبال خواهدداشت، همچنین آنهاباارائه تخفیف های ویژه به مشتریان خود موجب رضایت آنها راین زمینه شده اند.بسیاری ازکارخانه هاوصنایعی که به این کالا نیازدارندآن راباقیمت مناسب ودرجحم کلی تهیه می کنندوازتخفیف های تولیدکنندگان دستکش بهره مند می شوند. این دستکش درشهرهای مختلف ازجمله یزدتولیدمی شود. بامراجعه به اینترنت ازمراکز فروش تولیدکنندگان استان یزدباخبرشویدوخریدخوب وبه صرفه ای راانجام دهید.

۱
۲
۳
۴
۵
میانگین امتیازات ۵ از ۵
از مجموع ۱ رای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس بگیرید